Uslovi prodaje

Krojačka Radionica Lela (preduzetnik), (dalje u tekstu: KR Lela) omogućava i organizuje prodaju proizvoda / usluga u svoje ime i za svoj račun putem internet stranice www.lelasm.rs.

KR Lela je vlasnik svih ponuđenih proizvoda na internet stranici www.lelasm.rs.

Za kupovinu bilo kog proizvoda / usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika poželjno je prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup popunjavanju porudžbina, pregledu ranijih kupovina kako bi lako korigovali svoja podešavanja.

Vraćanje proizvoda kupljenog na stranici www.lelasm.rs vrši se shodno Članu 56 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014). Reklamacije se izjavljuju na Internet stranici u kojoj je roba kupljena od strane Korisnika.
Reklamacija može da se uputi pisanim ili elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokaza o kupovini. Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Korisnika. Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.
Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.lelasm.rs smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.